maanantai 3. elokuuta 2015

Vinkki perussuomalaisille


Päivä pari sitten otin puheeksi väkivallan nousun Suomessa ja kuinka se kytkeytyy oikeistoon. Tämä on kuitenkin harhaanjohtavaa, sillä oikeistolaista väkivaltaa massailmiönä ei olekaan. Toki jos määrittelemme oikeistolaisuuden median ehtojen mukaan, voi tällöin puhua siitä. Lisäksi suurin osa ihmisistä samaistaa äärioikeiston joka tapauksessa natseihin, joten he ymmärtävät asian vain median kautta. Kirjoitukseni oli kuitenkin termin osalta virheellinen, ja jäi puutteelliseksi mitä tulee väkivaltaan yhteiskunnassa. Ja aihe tuli taas ajankohtaiseksi Suomen vastarintaliikkeen rähinöityä Jyväskylässä.

Väkivaltaa hyödyntävät liikkeet ovat aina saaneet atavistisen voimansa roskaväestä ja etenkin nuorista miehistä. Turhautuneet nuoret miehet uhkaavat yhteiskuntarauhaa ja kaikkein vaarallisimpia ovat siten liikkeet, jotka osaavat valjastaa heidän aggressionsa osaksi toimintaansa. Tämä on viime vuosisadalta lähtien ollut eurooppalaisen vasemmiston heiniä. Vasemmisto on kollektiivinen aate ja sulkee sisäänsä niin natsit kuin kommunistit, mistä syystä heidän väkivaltansa purkautuu joukkojen kautta. Oikeistolaisuus on taas yksilöä korostavaa ajattelua, ja siksi oikeistolainen väkivalta purkautuu yksilöllisenä nihilisminä; Theodore Kaczynski ja Anders Breivik ovat antaneet kasvonsa tällaiselle väkivallalle.

Äärioikeiston noususta puhuminen on siis harhautusta, koska mikään äärioikeisto ei koskaan nouse. Tietysti individualismi ja nihilismi jatkavat etenemistään ja hiovat pois ihmisten välisiä siteitä. Tämä on yksi osa modernia aikaa, mutta keskityn tässä nihilismin kollektiivisiin purkauksiin. Se, ettei media hahmota uusnatsien vasemmistolaisuutta, on heidän oma vikansa. Vasemmistolaisuus pohjimmiltaan on kollektiivisuutta, eikä siihen näin ollen väistämättä sisälly monikulttuurisuus ja antirasismi. Kun puhutaan kyseisen ideologian äärisuuntauksista, ovat niiden fundamentaaliset toimintatavat samanlaisia; sekä kommunistit että natsit ja nykyään anarkistit osaavat hyödyntää roskaväen vihaa. Tyypillisesti nämä ääriryhmät rähisevät lähinnä keskenään, mikä on ollut yleiseurooppalainen trendi. Kummallista on siis, että väkivallan tullessa mediassa puheeksi, mainitaan aina ”uusnatsien riehuneen”. Tosiasiassa kyse on jäsentenvälisistä, anarkistit ja natsit ottavat toisiltaan pataansa. Juuri tästä oli kyse myös Jyväskylässä, vastarintaliikkeen miehet eivät suinkaan riehuneet ympäri kaupunkia ja pahoinpidelleet satunnaisia ihmisiä. Media luo kuvaa, kuin joukko olisi massalla hyökännyt ostoskeskukseen ja käynyt verisen taistelun sivullisia ja poliiseja vastaan. Oikeasti homma meni jokseenkin näin: anarkistipellet häiritsivät mielenosoitusta, ja natsit kävivät antamassa myöhemmin vähän takaisin.

Joku torvi tietysti luulee, että oikeutan tässä väkivaltaa. Saa luulla, en ala latelemaan itsestäänselvyyksiä siitä, mikä on oikein ja mikä väärin. Huomionarvoista on oikeasti median tapa vääristellä tapahtumia, tätäkin tapausta käytetään perustelemaan miksi perussuomalaiset ovat pahoja. Vastoin kaikkea nähtyä luodaan kuva, jossa vain natsit harjoittavat väkivaltaa. Kuitenkin ympäri Eurooppaa on nähty, että sitä samaa harrastavat myös anarkistit. Ympäri Eurooppaa on nähty, että roskaväen väkivaltaa mobilisoivat myös islaminuskoiset maahanmuuttajat. Jos Malmön lähiöissä lentelevät jo kranaatit, kertoo tämä liberaalille joko kantaväestön rasismista tai kototumiskitkasta. Aivan sama mikä todellisuus on, vain natsit ovat uhka.

Pidän ilmeisenä yleisen väkivallan uhkaa. Maalailin äskeittäin kuvaa sisällissodasta. Mutta entä jos todellinen skenaario on yleinen kaaos, roskaväen riehuminen kaikkialla ilman ohjausta. Tästä saatiin esimakua Lontoossa 2012. Suomessa ei kehitys ole vielä yhtä pitkällä, mutta samaan suuntaan ollaan menossa. Myös ääriryhmät alkavat todella radikalisoitua tässä vaiheessa. Sekä natsit, kommarit että anarkistit alkavat turvautua yhä enemmän terroriin, kohde vain vaihtelee. Pidän mahdollisena Punaisen armeijakunnan kaltaisten liikkeiden paluuta, jotka ryhtyvät attentaatteihin ja sabotaasiin liike-elämän edustajia sekä äärioikeistolaisina pitämiään ihmisiä vastaan; toistaiseksi esimerkiksi Ruotsin anarkistit ovat tyytyneet vain ilkivaltaan ja kotikäynteihin, mutta ajat muuttuvat. Uusnatsit kohdistavat attentaattinsa maahanmuuttajiin, anarkisteihin ja muihin vähemmistöjen edustajiin. Muslimit eriytyvät lopullisesti ja käyvät avoimeen sotaan ja separatismiin isäntämaitaan vastaan. Voittajana selviytyy se, kenellä on valmius ja resurssit raaimpaan väkivaltaan. Jos armeija ja yleinen järjestys voittavat, se tapahtuu tuhansien ihmisten verellä. Mikäli taas roskaväki voittaa, kaikki on hajalla. Miten päin vain, verenvuodatusta on edessä.

Yksi kysymys on keskiluokan rooli. Liberaalit suvaitsevaiset ovat pääosin keskiluokkaisia ja akateemisesti koulutettuja kaupunkilaisia, sanalla sanoen porvareita. Heidän taholtaan ei ole mitään pahempaa pelättävää kuin passiivis-aggressiivista sanailua persuja ja rasismia vastaan. Vai kykeneekö joku kuvittelemaan anarkisti Suvi Auvisen väkivaltaisen kumouksen etunenässä? Kuitenkaan ei keskiluokan voimaa tule tyystin aliarvioida. Mikäli roskaväki ei kasva liian suureksi eikä yleistä kaaosta synny, lähtee todellinen muutosvoima heistä. Tyypillinen suomalainen ei piittaa rotukysymyksistä, muttei myöskään monikulttuurisuudesta. Akateemisesta koulutuksestaan huolimatta he ovat sen verran nuivia, etteivät halua nähdä Suomen rapistuvan tyystin. He ovat sitä hiljaista enemmistöä, joiden ääni kuuluu vaaliuurnilla ympäri Euroopan vaan ei mielenosoituskulkueissa. Tyypillinen suomalainen ei piittaa niin paljoa politiikasta, että jaksaisi raahautua banderolleja kantamaan. Voi olla, että on jo liian myöhäistä muutokselle. Mutta pidän kansallismielisyyden uutta nousua pienenä terveen järjen merkkinä, ihan kaikkea ei ehkä ole menetetty.


Lopuksi vinkki perussuomalaisille: älkää irtisanoutuko mistään, älkää väkivallasta, älkääkä toistenne sanoista. Kun kerran pyydätte anteeksi, pyydätte sitä ikuisesti. Kun olette kerran antaneet periksi, tulee siitä jatkuva katumusharjoitus, joka päättyy vasta kääntymiseenne. Medialle ainoa hyvä persu voi olla kuollut tai kääntymyksen tehnyt persu, joten viimeksi mainittua on erityisesti vältettävä. Media ei ole liberaalin agendan vääristämä, se on liberaali agenda. Jos sen ehdoilla pelaa, voi vain hävitä. Älkää siis pyytäkö myöskään armoa, sillä sitä te ette saa. Älkää valittako epäoikeudenmukaisesta kohtelusta, vaan ohittakaa media. Niiden, jotka ovat nuivia, tulisi soluttautua mediaan ja dekonstruoida se sen omilla aseilla. On tehtävä sama, jonka vasurit toteuttivat 60-luvulta alkaen: kansoittaa yhteiskunnalliset instituutiot omalla väellä ja taata itselleen paremmat välineet vallankäyttöön. Marginaaliinkin voi jäädä, mutta marginaalin asukkaat ovat heikkoja. Seison voiman ja vallan puolella, mutta tällä hetkellä ne toimivat suomalaisia vastaan. Tuo vuorovesi on käännettävä.

EDIT. Keskiluokkaisuus ei tietenkään ole väkivallattomuuden tae. Itse asiassa terroristit - edustivatpa mitä ideologiaa hyvänsä - tulevat usein hyväosaisista perheistä. Yksi selitys tälle on heidän korkeampi älykkyytensä; roskaväki saa aikaan vain nihilististä riehumista, terrori-iskun organisoiminen vaatii älliä. Ehkä väkivallan analyysissa olisi hyvä erottaa sen eri tyypit. Terroritoiminta ja pienimuotoinen sissitoiminta lähtevät liikkeelle yhteiskunnan korkeammista kerroksista, katuväkivalta alhaisista. Viime kädessä voimakkain on kuitenkin se, joka saa organisoitua massaväkivallan taakseen. Syykin on ilmisevä, koska pienen porukan terroritoiminnalle on vaikeaa saada laajaa tukea, jota se tarvitsisi ja josta massojen organisoitu väkivalta on riippumatonta; väkivalta ei kysy armoa vaan se panee muut anelemaan sitä itseltään.

Ei kommentteja: